Baltu spēka zīmes

GALERIJA

Katra no baltu zīmēm var ietekmēt mūsu apziņu. Tā ir informācijas nesēja. Piepildot to ar domu spēku, tā aktivizējas un veido enerģētisku saikni ar norisēm dabā, saslēdzas ar to, kas glabājas mūsu zemapziņā, pieaugot garīgajam spēkam…

Dažādiem dzīves brīžiem zīmes kalpos un palīdzēs.

Kā viens no risinājumiem – integrēt zīmes mūsu mājās, veidot tās kā gleznas vai arī grafisku risinājumu uz sienām kā dekoratīvo apdari. Zīmes veidotas kā cilnis vai padziļinājums plaknē ne tikai dos garīgu spēku, bet arī estētisku baudu.

Materiāls.

Cilnis un pamatne tiek taisīta no dekoratīvā apmetuma, veidojot akmens imitāciju uz kartona vai MDF pamatnes.

Izmēri.

Zīmi var uztaisīt jebkurā izmērā un lielumā. Standartā mēs piedāvājam lielumu, kas atbilst foto rāmju izmēriem, tā viegli paši varat izvēlēties darba ietvaru, t.i., 10×15, 13×18, 15×21, A4, A3 utt.

Cenas.

10×10 un 9×13 – 10.00EUR

10×15 – 13.00EUR

15×21 – 22.00…24.00EUR

21×29.7 – 30.00…32.00EUR

29.7×42 – 50.00…55.00EUR

42×60 – 92.00…95.00EUR

50×70 – 120EUR utt.

 

AUSTRAS KOKS

Austras koks jeb Saules, arī Pasaules koks, ataino pasaules uzbūvi. Tajā ir ietverta pagātne, tagadne, nākotne. Tā pamatā ir gaisma, Saule, jo Austra ir rīta gaisma.
D.Garokalna:
x veicina attīstību;
x dod enerģētisku spēku un padomu;
x atraisa sievišķību, pievilcību, valdzinājumu un
sievietes gudrību;
x palīdz izprast pagātni – mūsu senčus, tagadni –
mūs pašus un nākotni – mūsu bērnus.
Krājot zināšanas, attīstoties, mēs ļaujam kuplot Austras kokam mūsos.

Austras koks, padziļinājums
Austras koks, cilnis

AUSTRAS UN SAULES ZĪME

Tā ir mīlestības zīme. Tajā  ir apvienota vīrišķā un sievišķā enerģija. Saule ir gaisma, augstākās ētikas vērtības, labā aizsardzība. Tā sargā cilvēku, tā ģimeni un dzimtu. Austra stiprina savienības, dod enerģiju. Austras koks savā būtībā ir visas pasaules uzbūve.

Austras un Saules zīme
AIZSARDZĪBAS ZĪME PRET SKAUDĪBU UN SLIKTIEM NODOMIEM
 
Šīs zīmes pamatā ir Māras Krustu krusts statiskā formā, kas ir ļoti spēcīga aizsardzības zīme.
Zīme ļoti noderēs cilvēkiem, kas ir publiskas personas, kā arī tiem, kas ilgstoši atrodas saskarē ar cilvēkiem.
Tā sargā no ļaunuma, skaudības, sliktiem nodomiem un vēlējumiem.
Aizsardzības zīme

 

AUSEKLIS

Simbolizē gaismas uzvaru pār tumsu. Ausekļa zīmē veidojas no Saules rata, kas pārtop par Spēka krustu. Ausekļa zīmē uz centru tiek “vilkts” spēks, laiks un telpa,no kura tālāk notiek izvirdums uz visām pusēm. V.Celms: “Tā ir ”zvaigznīte”, kas veido “ozolu”,t.i., Pasaules koku, pašu pasauli, no gaismas.” Vertikāli novietots Auseklis ir ļoti stipra aizsardzības zīme.

Auseklis

DEBESU ZĪME jeb DIEVA PAJUMTE

Zīme simbolizē debesis, kas ir Dieva ziņā. Tas ir garīgais atbalsts, klātesamība, padoms un spēks.  Aplītis virs debesīm iezīmē Sauli, kas ir mūžība un gaisma.

D.Garokalna raksta:
x Dieva padoms un palīdzība;
x atraisa garīgās spējas un veicina mērķtiecību dzīvē;
x aizsargā pret visu negatīvo;
x spēcīgākā zīme, kas liekama mājas jumta stāvā, tā lūdzot Dieva svētību visam, kas notiek zem mītnes jumta.

Debesu zīme vai Dieva pajumte
 

DZĪVĪBAS ZĪME.
Ļoti spēcīga aizsardzības zīme.
x Tā var palīdzēt izveseļoties un atgūt spēkus.
x Domās var “uzvilkt” slimniekam.
x Aizsargā no ļaunā.
x Var novērst datora un citus starojumus, ja vērš pret starojuma avotu.
x Novērš āderu ļauno ietekmi.

Šo zīmi ieskauj AKAS ZĪME (Ozols, Gada zīme).
Tā ir Saules grafiskais attēls. Valdis Celms “Latvju raksts un zīmes” raksta: “Kvadrātiskā vai stūrainā Saules zīme simbolizē pasauli – ozolu. Zīmes vidū tukšums, no kura izverd visa esība. Pati aka atrodas šajā saulē, bet, tieši tāpat kā akas ūdenī atspoguļojas debesis, aka savieno pasaules augšējo (debess) polu ar pasaules lejas(pazemes un ūdens) polu.”
Tā simbolizē gudrību, ko mēs smeļamies no senčiem.
Tā atraisa radošos spēkus un stimulē uzkrāt jaunas zināšanas.

Dzīvības zīme, cilnis

GAISMAS DIŽAPLIS

Tā ir Gaismas eksplozija, kas sāk savu izvirdumu no Visuma centra un virzās uz āru. Mandalas centrā esošā Saules gaisma apspīd cilvēka mūžu un tā dzimtu, tā norāda ceļu, pa kuru virzīties. Ar Austras zariem tai izplešoties, tā piesaista enerģiju ar Spēka krustiem. Mandalai sānos iestrādātā Pūķa zīme sniedz pārticību – laiku un iespēju garīgi attīstīties. Pūķis uz saviem pleciem nes Austru, kura simbolizē austošu sauli un gaismu izplatībā, kas vairojas un plaukst cilvēkā.

JĀŅA ZĪME

Jāņa zīme ir vīrišķā spēka, aktivitātes un auglības zīme. Dainās Jānis tiek dēvēts par Dieva dēlu. Zīmē simboliski tiek atainoti Jāņu vārtu stabi un pasaules kalna galā – Saule.

Jāņa zīme

 

JUMIS

Jumis ir auglības un svētības nesējs. Veicinot pārticību, tas nodrošina pārticīgu dzīvi.

Dvīņuzīme Jumis sargā un svētī dubulti. Novietojot istabā goda vietā, palīdzēs vairot labklājību.

Jumis, padziļinājums

 

KRUPĪŠA vai MĒNESS ZĪME
Krupīša zīme veidojas no divām pamīši izvietotām pretēji vērstām Mēness zīmēm.
Tā mijiedarbojas ar intuīciju un zemapziņu.Mēness zīme ir līdzsvars visās norisēs – augošs un dilstošs, ņemt un dot.
D.Garokalna raksta: “ Mēness zīme sargā, veicina auglību un labvēlīgi ietekmē
veselību.”

Krupīša vai Mēness zīme

KRUSTA ZALKTIS

Zalktis jeb Čūska ir gudrības simbols.
Tas palīdz garīgajā attīstībā,
atver zemapziņas spēku un aizdzen negatīvās domas.

Kā raksta V.Celms, KRUSTOTĀ ZALKŠA vidu veido dinamiskais krusts – tā ir gan Debess un Zemes saikne, gan ideāla starpstadija starp jauno
un veco, starp nākotni un pagātni.

Labiskais Zalktis – darošā enerģija.
Kreiliskais Zalktis – radošā enerģija.

Krusta Zalktis, cilnis

LAIMAS KRUSTS
Saukts arī par Uguns un Pērkonkrustu. Laima ir laika un likteņa lēmēja no cilvēka dzimšanas līdz miršanas brīdim.
V.Celms raksta: “Laimas krusts simbolizē pašu vērpšanu.. Laima vij, vērpj un velk dzīvības, veselības un labklājības pavedienu.”

Laimas krusts

LAIMAS SLOTIŅA

Laimas slotiņa “aizslauka” prom visu slikto un piesaista labo. Tā ir stipra aizsardzības zīme, ko var novietot pie mājas ieejas. Tā ir arī labklājības zīme,kas piesaista pārticību.

Laimas slotiņa

MĀRAS KRUSTU KRUSTS
Māra ir saistīta ar māju, uguni un auglību. Māra ir materiālās pasaules aizgādne, rūpējas, lai uz zemes ir pārtikusi un laimīga dzīve.
Daina Garokalna raksta:
x dubultspēcīga nelaimes atvairītāja un sargātāja;
x sargā ģimenes labklājību;
x atvaira ļaunumu;
x dziedina;
x sargā jaunas ģimenes, nodrošina auglību un veselību;
x ieteicams ņemt līdzi, bērniņu laižot pasaulē;
x krustabās bērnam dod svētību.
Šajā zīmē ir apvienotas Māras Krusta krusts, Četras mātes un Akas zīmes.
ĻOTI SPĒCĪGA ZĪME.
Papildus aizsardzība no Četrām mātēm – Zemes, Ūdens, Vēja un Uguns.

Māras Krustu krusts

MĀRTIŅA ZĪME
Tā ir labklājības zīme. Simbolizē auglības cikla noslēgumu. Veidojas no Jumja zīmes, zariem ierototies, simbolizējot aizejošo Sauli.
Daina Garokalna “Latvju sargājošās un spēka zīmēs” raksta:
x Mārtiņa zīme palīdz veiksmīgi strādāt un tādējādi vairo labklājību;
x zīmi vēlams glabāt naudas makos, lai piesaistītu turību;
x biznesa veiksmei zīmi var novietot darba telpās.

Mārtiņa zīme ar Laimas slotiņu

SAULES ZĪME
Saule ir mūžīgā kustība, dzīvība, gaisma, augstākās ētikas vērtības, labā aizsardzība, mūžība, nemirstība.
D.Garokalna raksta:
x sargā katru cilvēku, viņa ģimeni, dzimtu;
x Saules gaišums apspīd dzīves gaitu;
x palīdz rast īsto ceļu cilvēka dzīves gājumā;
x stiprina pārliecību par sevi un motivē gribu ieceru piepildīšanā.

Saules zīme


Saules zīme

UGUNS KRUSTS

Saukts arī par Laimas krustu un Pērkonkrustu.

Uguns krusts darbojas enerģētiski ļoti spēcīgi. Labais uguns krusts enerģiju koncentrē, velk uz sevi. Spēcīgi sargā pret ļaunumu un piesaista laimi.

Daina Garokalna “Latvju sargājošās spēka zīmēs” raksta:

x tas ir radīšanas, auglības un mājas svētības simbols;

x spēcīgi sargā no ļaunuma, slimībām un citām nelaimēm;

x labvēlīgi ietekmē dzīves ritējumu;

x atraisa radošās spējas, veicina iedvesmu;

x dod sparu veikt darbus, kas nodrošina panākumus un vairo labklājību.

Uguns krusts, padziļinājums


Uguns krusts, cilnis

 

ZALKTIS
Zalktis jeb Čūska ir gudrības simbols. Tas palīdz garīgajā attīstībā, atver zemapziņas spēku un aizdzen negatīvās domas.
V.Celms raksta, ka Čūska simbolizē laimi un labklājību, kā arī dievišķu gaišumu.
M.Gimbutiene raksta: “Aizvēsturiskajos laikos dieve Čūska pielūgta kā mājas pavarda dievība, laimes, veselības, labklājības, auglības devēja.”
Daina Garokalna raksta:
x stiprina apziņu, sakopo dvēseles spēkus;
x labvēlīgi ietekmē veselību;
x dāvā enerģiju un nes svētību;
x lai bērnam palīdzētu mācīties, zīmi vēlams turēt viņa mācību vietas tuvumā.

Zalktis, cilnis

 

ŪSIŅŠ
Zīme simbolizē gaismas atdzimšanu. Ūsiņš ir zirgu aizbildnis.
Nes veiksmi ceļotājiem.

V.Celms raksta: “Ūsiņš kā debesu gaismas dievība atnes gaismu un siltumu, atved atdzimstošo Sauli, atslēdz durvis pavasarim un citādiem labumiem.. Ūsiņa zīme simbolizē ne tikai atdzimstošo Sauli dabā, bet arī atdzimstošo zināšanu gaismu cilvēkā”.

Daina Garokalna raksta:
x nes senču svētību un padomu;
x nodrošina garīgu stabilitāti un veiksmi;
x mudina izvirzīt mērķus un apzināt pienākumus;
x veicina labklājību.

Ūsiņš, cilnis